Budżet Obywatelski Miasta Redy
400.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na projekty ogólnomiejskie
400.000 PLN

Wyszukiwarka projektów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

"Świat leśnych zwierząt. Ścieżka edukacyjna." 1

Lokalizacja projektu Plac zabaw przy ulicy Jarej 397/21,

Opis projektu Projekt zakłada stworzenie leśnej ścieżki edukacyjnej na istniejącym placu zabaw znajdującym się u nasady schodów przy ulicy Jarej. Ścieżka edukacyjna to szlak, którego trasa zawiera szereg różnego rodzaju elementów i informacji edukacyjnych. Prace będą obejmowały wyrównanie / przygotowanie terenu oraz zainstalowanie takich elementów jak: ławeczki, tablice informacyjne, domek dla owadów, dendrofon, zgadywanki, kostki wiedzy, koła wiedzy i zegary przyrody na temat życia lasu. Rodzaj i ilość elementów zostały wskazane w przykładowej wizualizacji, lecz w przypadku znaczącego wzrostu kosztów realizacji projektu ich ilość może zostać zmniejszona. Projekt zakłada początek ścieżki u nasady schodów informacjami o zwierzątkach żyjących pod ziemią. Na kolejnym w gorę schodów wypłaszczeniu informacje o zwierzętach naziemnych aż po ptaki na górze schodów. II etap będzie zakładał kontynuacje budowy ścieżki od wejścia do lasu na ul. Jarej, dalej lasem wzdłuż ul. M. konopnickiej do wyjścia z lasu w okolicy bloku 39 na ul. M. konopnickiej.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 2.000 PLN

Autor Kamil Tempiński

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Więcej zieleni – miasto odmieni! Parki kieszonkowe przy ul. Norwida 2

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu obręb 1, działka nr 682/4, 682/6 oraz 682/12

Opis projektu W ramach projektu zostanie wyremontowany chodnik (682/4 i 682/6) w celu dostosowania do potrzeb osób z wózkami dziecięcymi oraz osób niepełnosprawnych (na długości 130m). Wykonanie parku kieszonkowego na działce nr 628/4, zakres prac obejmuje posadzenie roślin ozdobnych, wodochłonnych, zamontowanie 4 ławek, zainstalowanie 2 koszów na śmieci i umieszczenia pojemnika na psie odchody. Mieszkańcy zyskają otwartą przestrzeń, która może spełniać funkcje ogrodu. Na działce nr 682/12 planuje się dokonać dodatkowe nasadzenia roślinności niskiej, nie wymagającej dużej pielęgnacji.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Michał Kaczmarek

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Linowy Park bezobsługowy 3

Lokalizacja projektu Park Miejski Reda

Opis projektu • Bezobsługowy Park Linowy (jak sama nazwa wskazuje) nie wymaga obsługi. • Przeszkody zawieszone są na bezpiecznej wysokości, nie przekraczającej 50 cm. dlatego nie ma potrzeby używania uprzęży. • Każda przeszkoda jest inna. • Z urządzenia w jednym czasie może korzystać nawet 55 osób • Bezobsługowy Park Linowy przeznaczony jest dla osób od 3-103 lat ! • Do ustawienia wystarczy równy, utwardzony teren.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Telimena Browarczyk-Bogdziewicz

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Podwórko Betlejem - rozbudowa miejsca dla sportu i rekreacji w dzielnicy Betlejem 4

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu Kwiatowa, 12 Marca. Dzielnica Betlejem.

Opis projektu Przewiduje się oświetlenie boiska do piłki nożnej za pomocą 8 lamp solarnych. W części dla młodzieży starszej, w sąsiedztwie boiska do koszykówki planuje się umieszczenie drabinki z drążkiem do podciągania. Od strony ulicy Kwiatowej przewiduje się umieszczenie piłkochwytu na szerokość boiska do koszykówki, który będzie zapobiegał wypadaniu piłki na ulicę. Planuje się nasadzenia drzew i krzewów od strony ulicy Kwiatowej. Pod drzewami ustawiona będzie ławka ze stolikiem. Należy zadbać, by wybrane gatunki drzew i krzewów były odpowiednio odporne na trudne warunki: suszę i duże nasłonecznienie.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Katarzyna Piwecka-Witt

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Taras Widokowy na Stadion MOSiR ze szklanym ogródkiem przed restauracją „Dobra Strefa” 5

Lokalizacja projektu Mosir Reda ul. Łąkowa 59 przy restauracji „Dobra Strefa”

Opis projektu Przedmiotem projektu jest wykonanie tarasu widokowego przy restauracji „Dobra Strefa” na terenie Mosir Reda Zakres prac do wykonania: - rozbiórka istniejącej nawierzchni i ułożenie podłoża z kostki betonowej typu senso grande, - ustawienie palisady z oporników betonowych.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 99.838,30 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1 PLN

Autor Zbigniew Elwart

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Bezpieczna droga do szkoły 6

Lokalizacja projektu Reda, ul. Gniewowska/Objazdowa

Opis projektu Wyniesienie tarczy skrzyżowania do poziomu wymuszającego zmniejszenie prędkości przejazdowej pojazdów na łuku drogi, gdzie nie rzadko dochodzi do znacznego przekraczania dozwolonej prędkości. Stwarza to ogromne zagrożenie dla osób mieszkających w posesjach o prawej stronie drogi (patrząc w kierunku cmentarza). W tym miejscu nie ma chodnika, a przez łuk drogi widoczność jest bardzo ograniczona. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi także podczas wjazdu lub wyjazdu z posesji. Rzeczone przejście dla pieszych jest jedynym na odcinku od szkoły SP6 do cmentarza. Należy przewidzieć rozwiązanie umożliwiające swobodny przepływ wód opadowych podczas ulewnych deszczy aby uniknąć lokalnych podtopień. Realizacja zadania musi zostać połączona z poprawą jakości oznakowania ponieważ aktualne znaki zasłonięte są przez słup oświetleniowy z jednej oraz drzewa z drugiej strony. Znaki widoczne stają się tuż przed przejściem dla pieszych. Wyniesienie skrzyżowania zwiększy także bezpieczeństwo wyjazdu samochodów z ul. Objazdowej oraz posesji zlokalizowanej na łuku drogi.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 91.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 500 PLN

Autor Tomasz Kwiatkowski

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni do siatkówki z wykorzystaniem do badminton i innych gier zespołowych 7

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu Reda, ul. Jodłowa na miejskim terenie parkowo-rekreacyjnym.

Opis projektu Odnowienie obecnego obiektu do gry w piłkę siatkową poprawi jego wykorzystanie sportowe dla osób starszych, młodzieży i dzieci. Gra w siatkówkę to przede wszystkim rozwój fizyczny, nauka umiejętności gry zespołowej, taktyki, zasad fair play czy szacunku do rywala. Badminton pozwala na właściwy rozwój fizyczny: szybkość, zwinność, skoczność, wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa. Pomaga na utrzymanie sprawności fizycznej niezależnie od wieku.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 5.000 PLN

Autor KAMILA MELZER

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

POCKET PARKS - Park kieszonkowy 8

Lokalizacja projektu dzielnica Betlejem, rejon ulicy Polnej, działka 171/33

Opis projektu Parki kieszonkowe to schronieniem przed zgiełkiem miasta, miejscem gdzie można zrelaksować się w otoczeniu natury, zjeść lunch, poleżeć na trawie i schronić przed upałem. Są również doskonałą przestrzenią do organizacji mini wydarzeń, warsztatów, integracji lokalnej społeczności i nawiązywania znajomości. Warto wspomnieć, że mądrze zagospodarowane parki kieszonkowe sprawiają, że miasta stają się atrakcyjniejsze dla turystów.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.100 PLN

Autor MONIKA ŚLEDŹ

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Profesjonalny mural w tunelu. Zmiana wyglądu miejskiej części tunelu drogowego w Redzie. 9

Lokalizacja projektu Reda, ul. Gdańska

Opis projektu Projekt polega na ogłoszeniu konkursu obejmującego projekt i wykonanie trzech murali w obrębie miejskiej części tunelu drogowego przy ul. Gdańskiej w Redzie. Konkurs dotyczy wykonania trzech murali w trzech sekcjach tunelu w Redzie. W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne na najlepsze projekty dla każdej z sekcji - po 16 000 zł każda. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do wykonania muralu według przedłożonego projektu w ustalonym terminie. Wysokość nagrody powinna pozwolić na pokrycie kosztów wykonawcy związanych z zakupem niezbędnych farb i innych materiałów oraz pokrycie kosztów pracy. Podział sekcji zgodnie z ilustracją dołączoną do opisu. 1 sekcja - od wschodniego wejścia przy ul. Fenikowskiego do pierwszego zakrętu (obie naprzeciwległe ściany tunelu). Tematyka sekcji: ekologia, przyroda, natura. 2 sekcja - od pierwszego zakrętu wyznaczającego koniec sekcji 1, w kierunku zachodnim, do kolejnego zakrętu (obie naprzeciwległe ściany tunelu). Tematyka sekcji: życie miasta, młodzi w mieście, sport. 3 sekcja - od drugiego zakrętu wyznaczającego koniec sekcji 2, w kierunku zachodnim, do końca miejskiej części tunelu (obie naprzeciwległe ściany tunelu). Projekt sekcji 3 powinien uwzględniać lokalizację obecnie funkcjonujących obiektów handlowych oraz gabloty ekspozycyjnej Fabryki Kultury. Tematyka sekcji: Fabryka Kultury, kultura, sztuka, koncerty. Każdy z uczestników konkursu powinien przedstawić projekt muralu, który będzie podstawą do oceny. Projekt powinien w możliwie dokładny sposób odzwierciedlać sposób wykonania muralu we właściwych proporcjach i z uwzględnieniem faktury tunelu (w szczególności zagłębienia w ścianie w pierwszej sekcji). Wymogiem udziału w konkursie jest przedłożenie zdjęcia innego, wykonanego wcześniej muralu o powierzchni co najmniej 12 m2 oraz podpisanego oświadczenia o byciu autorem przedstawionej pracy. Warunek ten ma na celu weryfikację doświadczenia w przedmiocie realizacji. Każdy z murali powinien być spójny pod wzglę

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 0,01 PLN

Autor Walerian Majewski

Status Opinia negatywna

Data dodania

Rozbieg z zeskokiem do skoku w dal. 10

Lokalizacja projektu Teren szkoły podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie ul. Gniewowska 33

Opis projektu Projekt dotyczy budowy rozbiegu z zeskokiem do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Uwzględniono w nim nawierzchnie dwutorową o długości 50m i szerokości 2.5 m. Piaskownica będzie miała wymiar 3x8m. Nawierzchnia w kolorze ceglanym na macie SBR o grubości 10mm. Proponuję budowę bieżni pozwalającej na rozwój fizyczny i promowanie zdrowego trybu życia.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 99.999,70 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 30.000 PLN

Autor SYLWIA ŻUK

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Zielony, ekologiczny przystanek autobusowy Łąkowa osiedle 02 11

Lokalizacja projektu Reda, Przystanek autobusowy Łąkowa Osiedle 02

Opis projektu Projekt zakłada przebudowę przystanku autobusowego Łąkowa Osiedle 02 na nowy „zielony, ekologiczny. Projekt zakłada zasadzenie wokół i na przystanku roślinności, budowę: małej architektury, zbiornika na wodę deszczową, systemu solarnego z magazynem energii, stacji naprawczej dla rowerów oraz powiększenie przystanka o jeden moduł.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 2.000 PLN

Autor MARTA TEMPIŃSKA

Status Opinia negatywna

Data dodania

Renowacja i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie przy ulicy Rekowskiej 36 12

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona, ul. Rekowska 36, 84-240 Reda

Opis projektu Projekt zakłada wymianę i poszerzenie nawierzchni placu zabaw znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie przy ulicy Rekowskiej 36 oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, takie jak potrójną huśtawkę: podwójną dla dzieci w wieku 3 – 12 lat oraz huśtawkę gniazdo.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 150 PLN

Autor LESZEK HEBEL

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa chodnika w ciągu ulicy Al. Lipowej 13

Lokalizacja projektu w ciągu ulicy Al. Lipowej po prawej stronie od przejazdu kolejowego, skrzyżowania ulicy Rekowskiej – Al. Lipowej w kierunku Połchowa na odcinku ok. 200mb, 84-240 Reda

Opis projektu Zakres prac objętych przebudową obejmie: - prace przygotowawcze, - montaż krawężników betonowych oraz obrzeży, - ułożenie kostki brukowej.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 4.000 PLN

Autor ANNA HEBEL

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Obiekt małej retencji z funkcją rekreacji i edukacji 14

Lokalizacja projektu Reda, działka nr 705/9

Opis projektu Projekt zakłada stworzenie niecki retencyjnej, obsadzonej roślinnością hydrofitową. Obiekt może służyć jako modelowe rozwiązanie do zastosowania na własnej powierzchni.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor LUCYNA OCHOCKA

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.