Budżet Obywatelski Miasta Redy
400.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na projekty ogólnomiejskie
400.000 PLN

Wyszukiwarka projektów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu z klatką typu street workout. 1

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu Teren usług sportu i rekreacji (25US, działka nr 327/108 - Identyfikator 221501_1.0002.327/108). Teren zielony usytuowany przy skrzyżowaniu ulic Brzozowej, Kazimierskiej i Nowej w Redzie.

Opis projektu Projekt zakłada wykonanie podbudowy pod bezpieczną dla ćwiczących nawierzchnię miękką, montaż takiej nawierzchni oraz instalację rozbudowanej klatki wielofunkcyjnej do treningu typu crossfit i street workout. Zakup elementów składowych projektu u certyfikowanego przedstawiciela handlowego gwarantuje pozyskanie wymaganych certyfikatów zgodności z wymaganiami norm. Dodatkowo potwierdza, że sprzęt jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe. Elementy składowe klatki: - ławka skośna do ćwiczeń mięśni brzucha (1szt.), - urządzenia z zamontowanymi kółkami gimnastycznymi do wykonywania ugięć ramion oraz wspierania siłą (2kpl.), - pięć klatek typu RACK, z zamontowanymi drążkami prostymi na różnych wysokościach (od 1,2m do 2,4m) do - wykonywania podciągnięć siłowych (min. 12 szt.), - drabinki pionowe (2 szt.), - drabinki poziome (2 szt.), - ścianka pionowa z instruktażem do ćwiczeń (1szt.), - poręcze do wykonywania ugięć ramion niskie (1kpl.) oraz poręcze skośne (1 kpl.), - poręcze do pompek o długości 2m (1kpl.), - element z zamontowaną liną do wspinania o wysokości minimum 2,4 m do ok. 3m bądź wyższy (1szt.), - drążek „żmijka” o długości około 2,4 m (1szt.), - worek bokserski (1 szt.), - walec wykonany w technologii SBR śred. 40cm wys. 40 cm (2 szt.), - walec wykonany w technologii SBR śred. 40cm, wys. 20 cm (1 szt.), - wolnostojące drążki o wysokości 1m i 1,2m (1kpl.), - tablica informacyjna (1 szt.), - ławka z oparciem (1 szt.), - śmietnik (1 szt.) Nawierzchnia zostanie wykonana z maty przerostowej na długości min. 33m i szerokości ok.6 m, umożliwiającej przerost trawy. Szacunkowe wymiary obiektu wraz z placem i strefą bezpieczną: 50m x 6,5m

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 500 PLN

Autor Piotr Latański

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Oznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Kazimierskiej 2

Lokalizacja projektu 84-240 Reda ul. Kazimierska 29

Opis projektu Projekt zakłada oznaczenie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego, pionowego oraz montaż latarni zasilanych ogniwem słonecznym po obydwu stronach ulicy, które miały by na celu doświetlenie światłem białym tego miejsca po zmroku.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 20.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Małgorzata Latańska

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Podwórko Betlejem - boisko do piłki nożnej. 3

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu Reda Betlejem ul. Kwiatowa

Opis projektu Planuje się wytyczenie boiska zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym w poprzednich latach projektem. Teren zostanie wypoziomowany. Ustawione zostaną bramki. Za bramkami ustawione zostaną piłkochwyty zabezpieczające przed wypadaniem piłki na dziecięcy plac zabaw oraz na boisko do koszykówki.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Katarzyna Piwecka-Witt

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie w suszarkę bębnową i pralnico-wirówkę do prania ubrań specjalnych. 4

Lokalizacja projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie, ul. Pucka 4

Opis projektu Proces palenia począwszy od rozkładu materiału palnego, kończąc na utlenianiu w strefie spalania płomieniowego jest mechanizmem generującym szereg różnych substancji chemicznych. Niemal wszystkie w sposób negatywny oddziałują na zdrowie strażaka pracującego w strefie zadymienia. Jednak duża część tych substancji wnika w osłony osobiste strażaka. Wielowarstwowa struktura ubrania specjalnego, rękawic, kominiarki, tekstylnych elementów wyposażenia hełmu sprawia, że zanieczyszczenia te łatwo zostają uwięzione w ich wnętrzu. Ustalono, że zanieczyszczenia te mają wpływa na: - możliwość przewodzenia prądu elektrycznego przez ubranie, - możliwość zapalenia się zewnętrznej powierzchni ubrania, - zwiększenie pochłaniania energii emitowanej przez promieniowanie z pożaru przez ubranie - zmniejszenie pożądanej wymiany gazowej powłok ubrania, - osłabienie właściwości mechanicznej oraz termicznej włókien, z których ubranie zostało wykonane, - zmniejszenie widoczności elementów odblaskowych na ubraniu, - zwiększenie wagi ubrania, - pojawienie się zagrożenia zdrowotnego zarówno dla strażaka jak i ludności cywilnej, z którą strażak ma styczność. Strażak, opuszczając miejsce pożaru, winien pamiętać, że Środki Ochrony Indywidualnej należy poddać czyszczeniu, a wręcz dekontaminacji. Czyszczenie wstępne odbywa się jeszcze na miejscu prowadzonych działań – poprzez strzepanie cząstek stałych oraz obmycie strumieniem wody. Właściwe czyszczenie i dezynfekcja odbywa się poprzez poddanie mundurów bojowych procesowi prania w przystosowanej do tego profesjonalnej pralnicy. Profesjonalna, przemysłowa maszyna pralnicza jest niezbędnym wyposażeniem każdej jednostki straży pożarnej. Pranie ubrań specjalnych to zabieg specjalistyczny. Odzież strażacką należy prać i impregnować w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami producenta odzieży, który podaje szczegółowo jakich środków należy używać i w jakich ilościach, co nie jest możliwe w przypadku maszyn domowych. Bardzo is

Szacunkowa wartość realizacji projektu 21.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Katarzyna Smolska

Status Opinia negatywna

Data dodania

Ulica Fiołkowa,Reda, utwardzenie nawierzchni 5

Lokalizacja projektu Reda,ul.fiołkowa.

Opis projektu Utwardzenie nawierzchni płytami typu yumbo. Płyta drogowa jomb 100/75/12,5 zbrojona(40 zł za 1 m plyty + 160 zł (robocizna i stabilizacja z piasku i gruzu,na koniec równanie zagęszczarką.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 96.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Teresa Richert

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Nasadzenia drzew przy placu zabaw przy ulicy Osadniczej i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Garncarskiej 6

Lokalizacja projektu Działki nr: 682/10 (plac zabaw), 705/10 (Garncarska)

Opis projektu Projekt zakłada wprowadzenie drzew, które przyczynią się do urozmaicenia pod względem estetycznym oraz przyrodniczym przestrzeni placu zabaw, który jest użytkowany przez wiele rodzin mieszkających w okolicy. Teren w Miejscowym Palnie Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczony pod teren zieleni urządzonej, przy czym jednym z założeń jest wzbogacenie terenu nasadzeniami zieleni wysokiej, przy zastosowaniu gatunków adekwatnych do warunków siedliskowych. W związku z powyższym projekt wpisuje się w założenie MPZP. Celem projektu jest także wprowadzenie drzew i zieleni niskiej przy ulicy Osadniczej i Garncarskiej, oraz wykonanie ścieżki do istniejącej altany przy ul. Garncarskiej.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 5.000 PLN

Autor Łukasz Dzieliński

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Życie nad rzeką etap I 7

Lokalizacja projektu Dzielnica Betlejem, Działka numer 1390/6

Opis projektu Projekt zakłada zagospodarowanie terenów miejskich nad rzeką Reda w dzielnicy Betlejem. Projekt uwzględnia przygotowanie podłoża poprzez skoszenie wysokich traw, zamontowanie ławek parkowych przy rzece, stojaka rowerowego, dwóch koszy na śmieci, kosz na odchody zwierzęce , a także cztery leżaki parkowe, huśtawkę oraz wyznaczone miejsce na ognisko /grill wraz z ławkami.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 97.300 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Monika Śledź

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zagospodarowanie terenu przy ul. Garncarskiej w Redzie, działka nr 705/10 8

Lokalizacja projektu Działka nr 705/10

Opis projektu Projekt obejmuje teren, na którym obecnie znajduje się altana do wypoczynku. W projekcie przewidziano urządzenia rekreacyjne dla dzieci, takie jak trampolina ziemna 2 szt., huśtawka gniazdo, kubełek, deseczka oraz urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 500 PLN

Autor Zofia Dzielińska

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

R E D A: Ratuj Ekspresowo Dostępnym AED- automatycznym defibrylatorem 9

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu 1. Przedszkole nr 1 w Redzie, ul. Gniewowska 4, 2. Przedszkole nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27, 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38, 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie, ul. Rekowska 36, 6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie, ul. Gniewowska 33, 7. Fabryka Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A, 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, ul. Łąkowa 59, 9. Dworzec kolejowy PKP w Redzie, ul. Gdańska

Opis projektu AED to automatyczny defibrylator czyli nowoczesne urządzenie, które poprzez komunikaty głosowe instruuje jak używać go przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki AED szanse na uratowanie ludzkiego życia zwiększają się wielokrotnie, urządzenie jest tak zaprojektowane, że może go używać osoba w każdym wieku nawet bez wcześniejszego przeszkolenia. Projekt zakłada umieszczenie tego rodzaju urządzeń w newralgicznych punktach w mieście Reda takich jak szkoły, park miejski oraz Fabryka kultury. Urządzenia będą połączone do specjalnego systemu, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić ich lokalizację, a każdorazowe ich użycie natychmiast zaalarmuje służby ratownicze.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.360 PLN

Autor Dorota Kobiella

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa parkingu dla samochodów na ul. Parkowej 10

Lokalizacja projektu Reda, ul. Parkowa, działka nr 356/1 obręb 2 przy SP 3 w Redzie

Opis projektu Projekt będzie polegał na budowie parkingu na ul. Parkowej. Miejsce parkingu miało by być pomiędzy posesjami czyli na obecnym pasie drogowym, który umożliwia budowę 14 miejsc parkingowych na ul. Parkowej – vs a vis bocznego wejścia do SP nr 3 w Redzie.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 43.750 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Joanna Kwella

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.