Budżet Obywatelski Miasta Redy
400.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na projekty ogólnomiejskie
200.000 PLN

Projekty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. ŁĄKOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 2 I MIEJSKIEGO PARKU RODZINNEGO W REDZIE 1

Lokalizacja projektu OBRĘB 01, DZIAŁKA NR 43/111 I 43/117

Opis projektu Jako propozycję zgłaszam do realizacji potrzebę remontu chodnika przy ul. Łąkowej (obr. 01 nr działki 43/111 i 43/117). Chodnik, jako dojście do przedszkola został wykonany w połowie lat 80-tych XX wieku. Przez wiele lat eksploatacji nawierzchnia chodnika została zniszczona i posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów. Z posiadanych informacji wynika, że nie był on remontowany od początku jego powstania. Uprzejmie informuję, że jeżeli przedstawiony przeze mnie projekt zostanie przegłosowany i przejdzie do etapu realizacji, to Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie podjęły o przeprowadzeniu remontu chodnika przy ul. Łąkowej 29A znajdującego się na działce nr 1306. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki naszego otoczenia dla dobra wszystkich mieszkańców.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 80.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 600 PLN

Autor IWONA GRACZYK

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zielony ogród sensoryczny ze strefą relaksu 2

Lokalizacja projektu Reda, teren przy ul. Brzozowej, działki nr 327/107, 327/108, 327/109.

Opis projektu Ogród sensoryczny ze strefą relaksu to przestrzeń, która będzie służyć wszystkim dzieciom z młodszych klas podstawówki, a w szczególności tym, które mają problemy z integracją sensoryczną, z przestrzeni tej będą mogli korzystać również wszyscy inni mieszkańcy w celu odpoczynku. Ogród będzie zaprojektowany tak, aby umożliwić rozwijanie zmysłów poprzez różnorodne bodźce, a także dostarczać miejsca relaksu, zawierał będzie instalacje działające na wszystkie zmysły odwiedzającego oraz miejsca do wypoczynku. W miarę potrzeb ogród może być dowolnie rozbudowywany. Ogród sensoryczny powinien zawierać małą łąkę kwietną. Łąka kwietna może składać się z roślin kwitnących lub można ją pomieszać z nasionami traw. Często też łączy się nasiona kwiatów z ziołami. Ogród będzie zawierał 4 strefy: dotyku, kolorów, zapachu oraz smaku, zawierające oprócz ścieżki sensorycznej czy organów dźwiękowych przede wszystkim różnorodną roślinność, krzewy oraz drzewka, wszystko stworzone tak, by oddziaływało na zmysły odwiedzających.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Sebastian Kozioł

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Aktywna Reda 3

Lokalizacja projektu parki miejskie i miejskie place zabaw

Opis projektu Projekt polegał będzie na zakupie i zainstalowaniu betonowych stołów do gry (szachy, warcaby, chińczyk) w miejskich przestrzeniach rekreacyjnych. Zarówno w parku w Ciechocinie, jak i na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych na ulicach Norwida, Harcerskiej oraz Korzennej. Uzupełnieniem projektu będzie oznakowanie ścieżki do nordic walkingu w Miejskim Parku Rodzinnym.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 31.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Jadwiga Pienczk

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

boisko wraz z torem przeszkód i placem zabaw dla dzieci 4

Lokalizacja projektu Reda, teren pomiędzy budynkami przy ulicy Garncarskiej, a ogródkami działkowymi

Opis projektu Zgłaszam propozycję realizacji projektu budowy boiska wraz ze strefą placu zabaw i toru przeszkód typu ścianka wspinaczkowa oraz konstrukcje z lin.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 200 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Marek Bach

Status Wycofane

Data dodania

Kwiatowy zakątek - łąka kwietna przy ul. Obwodowej. 5

Lokalizacja projektu Miejskie działki 713/4 oraz 712/4 przy ul. Obwodowej (od strony Aldi).

Opis projektu Projekt stworzenia łąki kwietnej przy ul. Obwodowej jest inicjatywą mającą na celu zwiększenie różnorodności biologicznej w obszarze miejskim. Planowane działanie przewiduje zastosowanie różnych gatunków kwiatów, które przyciągną owady, takie jak pszczoły i motyle, oraz zapewnią im pożywienie. Łąka zostanie zlokalizowana przy ul. Obwodowej, która jest jedną z głównych arterii miejskich. Przewiduje się, że łąka będzie miała około 400 m2. Zastosowane zostaną odpowiednio dobrane nasiona kwiatowe, które dobrze rosną w danym klimacie i glebie. Projektanci będą kierować się estetyką i funkcjonalnością, tak aby łąka stanowiła atrakcyjne miejsce zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Planowane jest umieszczenie ławek, które będą zachęcały ludzi do odpoczynku i obserwacji przyrody. Dodatkowo, mogłyby zostać zainstalowane tablice informacyjne, gdzie będzie można dowiedzieć się więcej o gatunkach kwiatów, które rosną na łące oraz o zwierzętach, które je odwiedzają. Projekt ma na celu stworzenie przyjaznego i ekologicznego otoczenia, które wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców dzielnicy. Kwiaty na łące będą dostępne na przełomie wiosny i lata, przyciągając owady zapylające, które są niezbędne dla utrzymania równowagi ekosystemu miejskiego. Realizacja projektu wymaga zaangażowania zarówno władz lokalnych, jak i społeczności lokalnej. Będzie to doskonała okazja do współpracy i budowania więzi między mieszkańcami. Dodatkowo, projekt może stanowić inspirację dla innych miejscowości, które również chcą zwiększać zielone przestrzenie w swoich obszarach miejskich. Stworzenie łąki kwietnej przy ul. Obwodowej ma na celu nie tylko piękno estetyczne, ale przede wszystkim poprawę sytuacji ekologicznej w mieście. Dzięki temu projektowi, mieszkańcy będą mieli szansę dostrzec wartości, jakie niesie za sobą przyroda w otoczeniu miejskim. Samo obserwowanie kwiatów i owadów może przynieść radość i poczucie spokoju, które są tak potrzebne w dzisiejszych czasach. Projekt stworzenia

Szacunkowa wartość realizacji projektu 19.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Radosław Farion

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Teren rekreacyjno-sportowy przy ulicy Garncarskiej z nasadzeniem drzew 6

Lokalizacja projektu działka numer 705/10 (0,0667 ha, użytek RIVb) - teren pomiędzy zabudowaniami Garncarska 9 i Garncarska 11

Opis projektu Projekt przewiduje stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez budowę zewnętrznej siłowni. Planuje się wymianę kostki na bezpieczną nawierzchnię tłumiąca dźwięki. Zachowana zostanie istniejąca mała architektura (kosze na śmieci, stojaki rowerowe), która zostanie uzupełniona ławką parkową. Zaplanowano następujące urządzenia: paraletka do pompek, twister, wioślarz, orbitrek, prasa ręczna oraz nasadzenie czterech drzew. Projekt obejmuje teren, na którym do niedawna znajdowała się altana wypoczynkowa.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 98.876,50 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Grażyna Wleklińska

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

"Młodzi Championi: Zabawa, Rywalizacja i Trening" 7

Lokalizacja projektu Klub Sportów Walki Feniks Reda 84-240 Reda ul. Gdańska 32

Opis projektu W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego planowane są zajęcia dla dzieci, których celem jest rozwój fizyczny oraz umiejętności sportowych opartych o elementy samoobrony oraz sportów walki. Opis poszczególnych kosztów: Opieka trenerska (w tym wynagrodzenie trenerów): Obejmuje opłacenie trenerów prowadzących zajęcia oraz ich wynagrodzenia za czas poświęcony na przygotowanie się do zajęć. Dodatkowy opiekun na zajęcia: Koszt wynagrodzenia dodatkowego opiekuna, który jest potrzebny w przypadku, gdy liczba dzieci przekracza 15 na jednego trenera. Materiały edukacyjne i dydaktyczne: Koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, takich jak piłki, maty, sprzęt sportowy itp. Promocja i reklama: Koszty związane z promocją i reklamą programu, w tym wydruk ulotek, plakatów, bannerów, reklamy online itp.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 22.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1 PLN

Autor Jacek Nosek

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa małego boiska sportowego przy Skate Parku w Redzie 8

Lokalizacja projektu teren przy Parku Miejskim (blisko SkateParku i Przedszkola nr 2 ) działka nr 43 / 117

Opis projektu Projekt obejmuje dostosowanie istniejącej nawierzchni lub jej zmianę na nieużytkowanej przestrzeni przy Parku Miejskim / przy Skate Parku w Redzie. (zdjęcia działki w załączeniu, działka numer 43 /117 ) Projekt zakłada ** dostosowanie, wyrównanie powierzchni (nawierzchni/ trawy), **montaż dwóch bramek do piłki nożnej, ** montaż 2 ławek ** montaż oświetlenia (1-2 lampy podłączając się pod istniejąca infrastrukturę oświetleniową w parku) **montaż wysokiej siatki ogrodzeniowej "łapacz piłki"

Szacunkowa wartość realizacji projektu 73.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 2.194 PLN

Autor PATRYCJA FOREMNIAK

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Mini Skatepark przy ul. Brzozowej 9

Lokalizacja projektu Działki 327/108, 327/109

Opis projektu Mini Skatepark to inicjatywa mająca na celu budowę małego skateparku dostępnego dla wszystkich grup wiekowych. Projekt obejmuje montaż rampy wraz z nawierzchnią oraz małą architekturę (ławka, kosz, stojak na rowery).

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Michał Hebel

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Wiaty przystankowe w ul. 12-go Marca i ul. Polnej 10

Lokalizacja projektu ulice 12 Marca i Polna wiaty usytuowane po stronie wyjazdu z rejonu w kierunku centrum miasta

Opis projektu Zakup i montaż wiat przystankowych trzech (3) sztuk w ul. 12-go Marca po jednej na przystankach Jaśminowa 01, przystanek Konwaliowa 02, oraz trzecia wiata to pętla autobusowa Karłowicza 02. Ponadto trzy wiaty przystankowe w ulicy Polnej - Przystanek Miętowa 01, przystanek Trzcinowa 01 i przystanek Jarzębinowa 01. Przystanki duże 2 sztuki (4m) - Konwaliowa 02 i Trzcinowa 01 pozostałe 3m.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 66.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 600 PLN

Autor Piotr Pepliński

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Remont chodnika w "starym odcinku 12-Marca" 11

Lokalizacja projektu ulica 12-Marca od nr 25 do budynku "starej szkoły" oznaczonej nr ul. Pucka 63 około 400 metrów kwadratowych chodnika wykonanego z kostki brukowej.

Opis projektu Remont starego nienadającego się już do korzystania chodnika poprzez ułożenie nowej nawierzchni kostki brukowej na odcinku 400 metrów kwadratowych.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 600 PLN

Autor Iwona Peplińska

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Budowa oświetlenia dla odcinka pieszego przez las z dzielnicy Reda Betlejem do stacji SKM Reda Pieleszewo 12

Lokalizacja projektu Odcinek pieszy przez las łączący ulicę Karłowicza z ulicą 12 Marca. Działka numer 157 Reda 02 oraz działka numer 231/15 Reda 04

Opis projektu Budowa oświetlenia dla odcinka pieszego prowadzącego przez las, łączącego ulicę Karłowicza z ulicą 12 Marca/ Rzeczną. Oświetlone przejście przez las ma na celu poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności oraz spopularyzowanie korzystania z ekologicznej formy transportu jaką jest Szybka Kolej Miejska. Dzięki oświetleniu mieszkańcy chętniej będą decydowali się na pokonywanie trasy pieszo, rowerem czy hulajnogą zamiast korzystać z samochodu.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 10.000 PLN

Autor Justyna Szymańska

Status Wycofane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa mini parku przy ulicy Harcerskiej z elementami ogrodu sensorycznego 13

Lokalizacja projektu ul.Harcerska dz. nr 524/11

Opis projektu Projekt zakłada stworzenie mini parku na terenie przeznaczonym na zieleń zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z elementami ogrodu sensorycznego. Obecnie na terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz kapliczka pomiędzy którymi przebiega utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa. Brak zieleni, uporządkowania, estetyki nie sprzyjają wypoczynkowi. W ramach mini parku należy przewidzieć nasadzenia dużych drzew o obwodach minimalnych 16 cm w ilości ok. 10-15 szt. (np.wierzby płaczące, lipy, jarząb pospolity, robinie akacjowe, jabłoń ozdobna, platan klonolistny), nasadzenia krzewów liściastych (np.kalina, jaśminowiec wonny, róże okrywowe, pęcherznice, tawuły kwitnące, lawendy, hortensje ogrodowe, porzeczka czerwona) i iglastych (np.cisy nieowocujące, cyprysy, kosodrzewina) oraz rabaty z bylin i traw ozdobnych w odmianach dostosowanych do warunków miejskich, jednocześnie mając na uwadze bioróżnorodność. Część parku zajmie mini labirynt z np. grabu pospolitego. W parku wykonane będą elementy tzw. "ogrodu sensorycznego" z wykorzystaniem roślin o intensywnym zapachu, smaku oraz szumiące trawy ozdobne; ewentualnie ścieżki o różnych rodzajach nawierzchni łatwe w utrzymaniu. Przewidzieć należy rabatę roślin miododajnych wraz z domkiem dla owadów pożytecznych. Obok istniejącego placu zabaw dla dzieci stworzona zostanie strefa relaksu z leżakami, hamakami lub ewentualnie ławkami parkowymi. Dodatkowe wyposażenie terenu: tablice edukacyjne (owady pożyteczne, ogród sensoryczny), stojak na rowery, kosze na śmieci, karmnik stojący dla ptaków.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 5.000 PLN

Autor Magdalena Klawikowska

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zielone miejsca wypoczynku i rekreacji w dzielnicy "Betlejem" 14

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu w pierwszej kolejności działka nr 225/19 (ul. 12 Marca), w kolejnych etapach: nr 1390/6 (ul. Trzcinowa), nr 7/42 ul. (F. Chopina) oraz nr 150/19 (ul. 12 Marca)

Opis projektu Planujemy miejsce rekreacji na działce nr 225/19, przy ul. 12 Marca. W wydzielonej części planujemy ustawienie ławek i leżaków (łącznie 4 szt), stworzenie utwardzonej ścieżki, wydzielenie miejsca na grządki wysokie z przeznaczeniem na ogródek ziołowy. Ogródkiem będą mogli opiekować się okoliczni mieszkańcy. Chcemy ogrodzić teren żywopłotem, zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne i wykorzystaniu roślin już tam rosnących. Na części działki chcemy posiać łąkę kwietną. Bierzemy pod uwagę również inne rośliny miododajne. W dolnej części działki, zostanie utworzony wybieg dla psów – teren ogrodzony płotem. Dzięki czemu nawet czworonogi i ich właściciele mogliby skorzystać z tego miejsca.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Aleksander Bigus

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

ŻYCIE NAD RZEKĄ ETAP 1 15

Lokalizacja projektu Dzielnica Betlejem, Działka numer 1390/6 .

Opis projektu Projekt zakłada zagospodarowanie terenów miejskich nad rzeką Reda w dzielnicy Betlejem. Projekt uwzględnia przygotowanie podłoża poprzez skoszenie wysokich traw, zamontowanie ławek parkowych przy rzece, stojaka rowerowego, dwóch koszy na śmieci, kosz na odchody zwierzęce, a także cztery leżaki parkowe, huśtawkę oraz wyznaczone miejsce na ognisko /grill wraz z ławkami.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 97.300 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.100 PLN

Autor Monika Śledź

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.